आम मुद्दे

जिल्हातील बालकामगार आढळल्यास आस्थापना मालकांवर होणार कारवाई. टी. ई. कराड

परभणी जिल्हा प्रतिनिधी. परभणी, दिनांक .10. ऑगस्ट रोजी परभणी जिल्हातील पालकांनी अल्पशा मोबदल्यासाठी आपल्या पाल्याचे जीवन उध्दस्त करु नये, बालपण व शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा हक्क असून त्यापासुन त्यांना वंचित ठेवू नये. जिल्ह्यात कोणत्याही आस्थापनात अथवा कोणत्याही व्यवसायात बालकामगार काम करताना आढळल्यास आस्थापना मालकावर दंडात्मक कारवाई व फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल.

असे निर्देश परभणी जिल्हेचे सरकारी कामगार अधिकारी तथा राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प समितीचे सचिव टी.ई.कराड यांनी दिले आहेत.जिल्ह्यातील सर्व हॉटेल, विटभट्टी, दुकाने, गॅरेज, बेकऱ्या, कत्तलखाने व इतर छोट्या-मोठ्या उद्योगाच्या मालकांने 14 ते 18 वर्ष वयोगटातील किशोरवयीन बालकास धोकादायक व्यवसाय व प्रक्रियेमध्ये कामावर ठेवणे फौजदारी गुन्हा आहे. जिल्ह्यात कोठेही बालकामगार आढळुन आल्यास बाल व किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध व नियमन) सुधारीत अधिनियम 2016 नूसार मालकास 6 महिने ते 2 वर्षापर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा किंवा किमान 20 हजार रुपये तर कमाल 50 हजार रुपयांपर्यंत दंडा अथवा दोन्ही शिक्षा मालकास होवू शकतात. असेही कळविले आहे.

Share now