Uncategorized

परभणी जिल्हातील पाथरी तालुक्यातील ढालेगाव बंधार्यात 84 टक्के पाण्याची नोंद करण्यात आली

परभणी जिल्हातील पाथरी तालुक्यातील ढालेगाव बंधार्यात 84 टक्के पाण्याची नोंद करण्यात आली
Share now